ข้อที่ 1)

ข้อที่ 1)
ถ้าเราจำแนกคลื่นโดยจำแนกตามลักษณะการอาศัยตัวกลางสามารถแบ่งได้กี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คลื่นกล
คลื่นใต้น้ำ
คลื่นในเส้นลวด
คลื่นเสียง
คลื่นวิทยุ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคลื่น
การสอดแทรก
การหักเห
การเลี้ยวเบน
การสะท้อน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
ข้อใดคือหน่วยของความยาวคลื่น
เมตร
กิโลเมตร
นาโนเมตร
ฟิโกเมตร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
วินาทีต่อรอบ เป็นหน่วยของอะไร
ความยาวคลื่น
คาบ
อัตราเร็วคลื่น
ความถี่

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของคลื่น
สันคลื่น
ท้องคลื่น
กระเพาะคลื่น
แอมพลิจูด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ข้อต่อไปนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยกเว้นข้อใด
คลื่นวิทยุ
คลื่นไมโครเวฟ
รังสีเอกซ์
คลื่นใต้น้ำ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
อัตราเร็วคลื่นหาได้จากสิ่งใด
ความยาวคลื่นคูณความถี่
ความยาวคลื่นหารความถี่
ความยาวคลื่นบวกความถี่
ความยาวคลื่นลบความถี่

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกัน แล้วทำให้อัตราเร็วเปลี่ยนไป คือสมบัติของคลื่นในข้อใด
การสะท้อน
การหักเห
การเลี้ยวเบน
การแทรกสอด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลาง สามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ เป็นคลื่นชนิดใด
คลื่นตามยาว
คลื่นตามขวาง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นกล

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search