บรรยากาศ...น่าเป็นห่วง

บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเป็นบรรยากาศแห่งความมีชีวิต
เป็นบรรยากาศที่เกื้อหนุนให้เกิดสิ่งมีชีวิตและให้
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำเนินชีวิตต่อไปได้
แต่บรรยากาศกำลังถูกทำลายด้วยน้ำมือของเราเอง
ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search