แบบทดสอบพลังงานไฟฟ้า

1. บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ เตารีด 880 วัตต์ หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ 3 หลอด ทีวี 150 วัตต์ หม้อหุงข้าว 750 วัตต์ อยากทราบว่าจะใช้ฟิวส์กี่แอมแปร์
.................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขียนฉลากติดว่า 220 V 80 W หมายความว่า เครื่องใช้นี้ใช้กับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 V ถ้าใช้ความต่างศักย์มากกว่านี้จะชำรุด และเมื่อใช้แล้วจะสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า 80 W
2.1 เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดไฟด้วยกระแส 10 A ความต่างศักย์ 110 V จะให้กำลังไฟฟ้าเท่าใด
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
2.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลัง 1100 W และใช้กับไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์ 110 V จะต้องมีกระแสผ่านเท่าไรเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงจะทำงาน
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
2.3 หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีกำลัง 100 W เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 A ต้องใช้กระแสที่มีความต่างศักย์เท่าใดหลอดไฟจึงจะสว่างเต็มที่.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

3. หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ 5 ดวง ใช้กำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ และถ้าเปิดนาน 6 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
4. หลอดไฟแรงสูงหลอดหนึ่งมีกำลัง 2000 วัตต์ เปิดนาน 30 วินาที สิ้นเปลืองพลังงานกี่วัตต์ – วินาที และกี่กิโลวัตต์-ชั่วโมง
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
5. เมื่อเปิดเครื่องโม่อาหารกำลัง 5000 วัตต์ เป็นเวลา 40 นาที สิ้นเปลืองพลังงานเท่าใด
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
6. เตารีดกำลัง 1200 วัตต์ ใช้นาน 2 ชั่วโมง สิ้นเปลืองพลังงานเท่าไร
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
7. บ้านหลังหนึ่งมีหลอดไฟ 40 วัตต์ อยู่ 3 หลอดที่เปิดนาน 40 ชั่วโมง และหลอดไฟขนาด 20 วัตต์อยู่ 5 หลอด เปิดนาน 10 ชั่วโมง เตารีด 700 วัตต์ใช้นาน 4 ชั่วโมง ทีวี 400 วัตต์ เปิดนาน 20 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 2.50 บาท ต้องเสียค่าไฟเท่าไร
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
8. บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ หม้อหุงข้าว 800 วัตต์ เตารีด 750 วัตต์ พัดลม 50 วัตต์ ตู้เย็น 150 วัตต์ เครื่องปรับอากาศ 2000 วัตต์ ถ้าใช้นาน 6 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และจะต้องเสียเงินค่าไฟเดือนนี้เท่าไร
( คิดตามอัตราก้าวหน้า )............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search