เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ O Net ตกอิสระ

ง่ายขนาดนี้ ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร
ก. free fall ชัดๆ
ข. เช่นเดียวกับข้อ ก
ค. สุดท้ายพอถึงจุดสูงสุด ความเร็วเท่ากับศูนย์ มันก็จะตกอิสระ
ง. จะอิสระได้ยังไง ในเมื่อถุงทรายเป็นจำเลยรักกับเพดาน ด้วยสปริงไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search