การตกอิสระของวัตถุ

Exercise

1. โยนก้อนหินขึ้นแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s จงหา

1.1 เวลาที่ก้อนหินอยู่ในอากาศ

1.2 ระยะทางสูงสุดของก้อนหิน

1.3 ความเร็วที่ก้อนหินตกลงถึงพื้น

2. ยืนบนหน้าผาสูง 100 เมตร โยนก้อนหินขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที

จงหา

2.1 เวลาที่ก้อนหินอยู่ในอากาศ

2.2 ระยะจากพื้นล่างถึงจุดสูงสุด

3. ปิเปตหยด100 หยดสม่ำเสมอใช้เวลา 10 วินาที จงหา ความสูงของการตั้งปิเปต

จากพื้น

1 ความคิดเห็น:

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

เฉลย

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps&month=07-02-2011&group=13&gblog=62

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search