ข้อสอบ O Net โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป


ก. ลดแรงเสียดทาน
ข. ลดมวลให้น้อยลง
ค. ลดขนาดให้สั้นลง
ง. ลดแรงโน้มถ่วงของโลก

2. ยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์ที่ ไม่มี นักบินควบคุม คือข้อใด
  ก. ยานลูนา
  ข. ยานมาริเนอร์
  ค. ยานเรนเยอร์
  ง. ยานคอสมอส

3. จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ คือข้อใด


ก. ต้องการหาอายุของโลก
ข. ต้องการหาแหล่งที่อยู่ให้ประชากร
ค. ต้องการทราบแหล่งกำเนิดโลก
ง. ต้องการหาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม

4. สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด

  ก. ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ
  ข. ระบบทางเดินหายใจขัดข้องได้ง่าย
  ค. กล้ามเนื้อยึดทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก
  ง. ความดันภายในโลหิตมาก เส้นเลือดแตกง่าย

5. การป้องกันการเกิดสภาพไร้น้าหนักบนยานอวกาศทำได้หรือไม่

  ก. ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับยาน
  ข. ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ
  ค. ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
  ง. ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ

6. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ก. ตรวจวัดระดับของเมฆ
  ข. ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
  ค. ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ
  ง. ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพายุ

7.ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด

  ก. โทรเลข
  ข. โทรสาร
  ค. โทรศัพท์
  ง. โทรพิมพ์

8. จุดประสงค์ของโครงการสกายแลบ คืออะไร

  ก. การศึกษาทางการแพทย์
  ข. การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์
  ค. การศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  ง. การให้มนุษย์ขึ้นไปค้นคว้าทดลองสถานีลอยฟ้าให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

9. ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด

  ก. สปุตนิก 1
  ข. อะพอลโล 1
  ค. เทลสตาร์ 1
  ง. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1

10. ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของโลก

  ก. ดาวเทียมซีแซท
  ข. ดาวเทียมเอพีเอส 6
  ค. ดาวเทียมเอทีเอส
  ง. ดาวเทียมไทรอส

2 ความคิดเห็น:

Chawisa กล่าวว่า...

เฉลย ตรงไหน

sudarat กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search