เฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาฟิสิกส์


ตอบ ข้อ 2
เพราะว่า
1 อัตราเร็วในน้ำลึก จะมากกว่า อัตราเร็วกว่าน้ำตื้น
2 จะน้ำลึก น้ำตื้น น้ำอะไรก็ช่าง ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้น

จำจำจำจำจำจจำจำจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search