แนวข้อสอบกลางภาคเรียนฟิสิกส์

ชื่อ-สกุล ...........................................................................................................ชั้น........... เลขที่..................
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนฟิสิกส์
1. จงบอกหน่วยฐานทางฟิสิกส์
2. จงวงกลมตัวเลขที่มีค่านัยสำคัญ 4 ตัว
3.333 5.123 0.005 0.909 45.0 0.007 90.879 4.50 23.04 65.00 0.009
0.005 5.7899 6.000 0.005 0.008 0.080 0.09 578 905.75 456 25.05
3. A = 10 +- 0.005
B = 5 +- 0.1
C = 2 +- 0.2
จงหา A+B B+C A+C A-B B-C AxB BxC
4. มวลโปรตอน 1.6x10-60 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับกี่พิโกกรัม
5. มวลโปรตอน 1.6x10-60 มิลลิกรัม มีค่าเท่ากับกี่พิโกกรัม
6. มวลโปรตอน 1.6x10-60 นาโนกรัม มีค่าเท่ากับกี่พิโกกรัม
7. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที เป็นระยะทาง 200 เมตร แล้วเปลี่ยนความเร็วเป็น 10 เมตรต่อวินาที เป็นระยะทาง 100 เมตรจงหาความเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้
8. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง ด้วยความเร็ว 10 m/s ปรากฏว่าก้อนหินลอยอยู่ในอากาศนาน 8 s ก่อนตกถึงพื้น จงหาว่าหน้าผาสูงกี่เมตร
9. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปบนเส้นตรง เวลาผ่านไป 4 วินาที มีความเร็วเป็น 4 เมตรต่อวินาที ถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รถยนต์คันนี้จะมีความเร่งเท่าใด
10. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 4 m/s เป็นระยะทาง 500 เมตร และเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 6 m/s เป็นระยะทาง 500 เมตร เช่นกัน จงหาความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคนี้

En48x31@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search