แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน คือ …………………………………………………………………………………………………………………….
สัญลักษณ์ของแรงเสียดทาน .................................. หน่วย .....................................
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีแรงเสียดทาน มา 5 ตัวอย่าง
1 ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
2 ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
3 ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
4 ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
5 ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
สูตรพื้นฐานการคำนวณแรงเสียดทาน ได้แก่ .........................................................................................................
โจทย์คำนวณพื้นฐาน Level 1
รถยนต์คันหนึ่งขับด้วยแรง 20 นิวตัน ถ้ารถคันดังกล่าวมวล 50 กิโลกรัม จงหาสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รถยนต์คันหนึ่งขับด้วยแรง 200 นิวตัน ถ้ารถคันดังกล่าวมวล 50 กิโลกรัม จงหาสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รถยนต์คันหนึ่งขับด้วยแรง 20 นิวตัน ถ้ารถคันดังกล่าวมวล 10 กิโลกรัม จงหาสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
รถยนต์คันหนึ่งขับด้วยแรง 20 นิวตัน ถ้ารถคันดังกล่าวมวล 150 กิโลกรัม จงหาสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โจทย์คำนวณพื้นฐาน Level 1.1
กำหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน มีค่าเท่ากับ 0.5
ลากกล่องมวลครึ่งกิโลกรัม บนพื้นถนนจงหาแรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลากกล่องมวล8กิโลกรัม บนพื้นถนนจงหาแรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลากกล่องมวล25กิโลกรัม บนพื้นถนนจงหาแรงเสียดทาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โจทย์คำนวณพื้นฐาน Level 2
เชือกเส้นหนึ่งทนแรงตึงได้มากที่สุด 600 นิวตัน นำไปฉุดวัตถุมวล 50 กิโลกรัมที่วางบนพื้นระดับลื่นในแนวระดับ จะทำให้วัตถุมีความเร่งมากที่สุดกี่เมตร/วินาที 2
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จากรูป แจ๊คสันใช้เชือกมวล 0.5 กิโลกรัม ผูกติดกับถุงทรายมวล 4.5 กิโลกรัม ถ้าแจ๊คสันใช้มือดึงเชือกที่จุด A ด้วยแรง 10 นิวตัน ในแนวระดับ จงหาว่าถุงทรายจะดึงเชือกที่จุด B ด้วยแรงเท่าใด (ไม่คิดแรงเสียดทาน)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................





...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
วัตถุ A และ B มีมวล 0.3 และ 0.6 กิโลกรัม ตามลำดับ วางติดกันบนพื้นราบ ถ้าออกแรงผลัก F เท่ากับ 15 นิวตัน ดังรูป ทำให้วัตถุทั้งสองมีความเร่ง 10 เมตร/วินาที 2 จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุทั้งสองกับพื้น

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จากข้อข้างบน แรงกระทำระหว่างวัตถุ A และ B มีค่าต่างกันกี่นิวตัน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
หญิงตุ่มมวล 80 กิโลกรัม ยืนบนตาชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนลงด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที 2 จงหาตัวเลขที่ปรากฏบนตาชั่งมีค่ากี่กิโลกรัม
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................





นายเป็ดมีมวล 56 กิโลกรัม ยืนอยู่บนตาชั่งซึ่งวางอยู่บนล้อเลื่อน ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงลื่นทำมุม 37o กับแนวระดับ จงหาน้ำหนักของนายเป็ดที่อ่านได้จากตาชั่ง

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
วัตถุ A และ B มีมวล 0.5 และ 0.8 กิโลกรัม ตามลำดับ วางติดกันบนพื้นราบ ถ้าออกแรงผลัก F เท่ากับ 10 นิวตัน ดังรูป ทำให้วัตถุทั้งสองมีความเร่ง 2 เมตร/วินาที 2 จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุทั้งสองกับพื้น

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จากข้อข้างบน แรงกระทำระหว่างวัตถุ A และ B มีค่าต่างกันกี่นิวตัน และรวมกันได้กี่นิวตัน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ล่ำมวล 60 กิโลกรัม ยืนบนตาชั่งในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนขึ้นด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที 2 จงหาตัวเลขที่ปรากฏบนตาชั่งมีค่ากี่กิโลกรัม
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search