โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

2.ทหารยิงปืนทำมุม 15o ปรากฏว่าลูกปืนตกไกลระยะหนึ่ง ถ้าต้องการยิงลูกปืนให้ตกไกลเท่าเดิม มุมควรยิงมุมมีค่ากี่องศา
ก.15o ข.30o ค.37o ง.45o

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search