ความเข้มเสียง

sound intensity

เป็นปริมาณพลังงานเสียงที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางหน่วยในเวลา 1 วินาที ณ ตำแหน่งนั้น โดยพื้นที่ดังกล่าวมีระนาบตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

ความเข้มเสียงที่ระยะ R จากแหล่งกำเนิดเสียง สามารถคำนวณหาค่าได้จาก


I เป็นความเข้มของเสียง หน่วย วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร
P เป็นกำลังของคลื่นเสียงหน่วย วัตต์
R เป็นระยะทางจากแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงมายังหูผู้ฟัง หน่วยเมตร


. . . . . . . . . ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบร http://oopps.bloggang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search