ความเข้มเสียง (I)

ความเข้มเสียง (I)

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่งกำลังเสียงออกมากำลังเสียงก็จะแผ่กระจายออกไปรอบทิศทางเป็นพื้นที่ผิวทรงกลม ยิ่งห่างออกไปกลังเสียงก็ลดลงเรื่อยๆ นั่นคือพลังงานเสียงที่ตำแหน่งใดๆ จึงต้องพิจารณาเทียบกับพื้นที่ผิวทรงกลมที่รองรับจากแหล่งกำเนิดเสียง จึงต้องพิจารณากำลังต่อพื้นที่ผิวทรงกลม เรียกว่าความเข้มเสียง
. . . . . . . . . ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบร http://oopps.bloggang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search