ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ ที่จะสอบจุดประสงค์

ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ ที่จะสอบจุดประสงค์
วัตถุมวล 50 กิโลกรัม กาลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถูกทาให้เร่งด้วยความเร่ง 5 เมตร/วินาที2 ไปทางทิศใต้เป็นเวลา 15 วินาที โมเมนตัมของวัตถุก้อนนี้หลังจาก 5 วินาทีเป็นเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search