อักษรภาพ

.
.
________________.OO.__________
________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * LOVE *. * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . LOVE *. * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOO. * . * .LOVE *. * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . LOVE *. * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * LOVE *. * .
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.____

.................(...hello!....)..
....................`--, ,-----?
.......@@@........)/..........
.....@........@.........,.......
.....@........@.......o00o...
.......@@@.........How r u???..!!
..........@..............@.......
.......@@@.........@........
......@.@..@.....@..........Have a nice day..!!
.....@..@.....@@............
....@...@............Have a nice time..!!
...@....@.........
..@.....@.......Have a nice thing!!
..........@......
........@@......
.......@..@.......I mizz ya...!!
......@....@........
.....@......@.....
....@........@....Kiss!!
...@..........@...
@@..........@@.....Take care...!!

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search