วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบกลางภาค
วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 1
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. โลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นดินเรียกว่าอะไร
ก. ภูมิประเทศ ข. มหาสมุทร
ค. ภูมิภาค ง. ทวีป
2. ทวีปใดที่มีดินแดนอยู่ในซีกโลกภาคใต้
ก. แอนตาร์กติกา ออสเตรเลีย
ข. อเมริกาใต้ , อเมริกาเหนือ
ค. แอฟริกา อเมริกาใต้
ง. อเมริกาเหนือ เอเชีย
3. ทวีปใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ก. ยุโรป ข. อเมริกาเหนือ
ค. อเมริกาใต้ ง. เอเชีย
4. ข้อใดคือทางน้ำกั้นระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา
ก. ช่องแคบคุก ข. อ่าวเม็กซิโก
ค. ช่องแคบมะละกา ง. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
5. ข้อใดที่เชื่อมระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้
ก. ช่องแคบยิบรอลตาร์ ข. คลองสุเอซ
ค. คลองปานามา ง. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
6. ข้อใดไม่ใช่พรหมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย
ก. เทือกเขาอูราล ข. เทือกเขาคอเคซัส
ค. แม่น้ำอูราล ง. แม่น้ำเยนิเซ
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ก. คาบสมุทรจัตแลนด์ ข. ชายฝั่งประเทศยูโกสลาเวีย
ค. ชายฝั่งประเทศสเปน ง. ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส
8. ลักษณะภูมิประเทศ “ฟยอร์ด” เกิดจากการกระทำของธรรมชาติในข้อใด
ก. ธารน้ำแข็ง ข. ลมมรสุม
ค. พายุไต้ฝุ่น ง. กระแสน้ำ9. ยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปยุโรปตั้งอยู่บนเทือกเขาใด
ก. แอลป์ ข. ปิเรนีส
ข. คอเคซัส ง. แอพเพนไนน์
10. เพราะเหตุใดชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกของรัสเซียจึงมีพืชพรรณที่ขึ้นได้เฉพาะพวกมอสส์และตระไคร่น้ำเท่านั้น
ก. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ข. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
ค. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร ง. ภูมิอากาศแบบทุนดรา
11. แร่ธาตุที่สำคัญที่ทำให้ทวีปยุโรปมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ก. เหล็ก ทองแดง ข. ถ่านหิน น้ำมัน
ค. เหล็ก บอกไซด์ ง. เหล็ก ถ่านหิน
12. บริเวณใดของทวีปยุโรปที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
ก. คาบสมุทรบอลข่าน ข. คาบสมุทรจัตแลนด์
ค. คาบสมุทรสแกนดินีเวีย ง. คาบสมุทรอิตาลี
13. ศูนย์กลางความเจริญของทวีปยุโรปในสมัยโบราณคือข้อใด
ก. คาร์เทจ สเปน ข. กรีก โรมัน
ค. เกาะครีต เกาะชิชิลี ง. ปาเลสไตน์ แม่น้ำไนล์
14. รากฐานความเจริญของยุโรปสมัยใหม่คือข้อใด
ก. การสำรวจทางทะเล ข. การปฎิวัติอุตสาหกรรม
ค. การปฎิวัติทางวิทยาศาสตร์ ง. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีซ
15. ประเทศใดในทวีปยุโรปที่มีประชากรเชื้อชาติมองโกลอยด์อาศัยอยู่
ก. นอร์เวย์ ข. รัสเซีย
ค. สวีเดน ง. ฮังการี
16. สันตะปาปา ใช้เรียกตำแหน่งประมุขของประเทศใด
ก. ลักเซมเบิร์ก ข. โมนาโก
ค. วาติกัน ง. ซานมาริโน
17. ข้อใดคือประเทศที่อยู่ในกลุ่มสแกนดินีเวีย
ก. นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ข. ไอร์แลนด์ ซานมารีโน โมนาโก
ค. แอลเบเนีย บัลแกเรีย โปรตุเกส ง. เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย


18. เมืองศูนย์กลางทางอากาศของยุโรปคือข้อใด
ก. เวียนนา บรัสเซลล์ ข. โรม เอเธนส์
ค. ปารีส ลอนดอน ง. มอสโก โคเปนเฮเกน
19. แหล่งประมงที่สำคัญของทวีปยุโรปอยู่ที่บริเวณใด
ก. อ่าวบิสเคย์ ข. ทะเลเหนือ
ค. ทะเลแดง ง. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
20. ไม้สน เป็นไม้ทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปมีมากที่ประเทศใด
ก. เดนมาร์ก ข. ฟินแลนด์
ค. กรีซ ง. อิตาลี
21. ดินแดนแห่งโคนม หมายถึงประเทศใด
ก. สเปน ข. สวีเดน
ค. เดนมาร์ก ง. ออสเตรีย
22. น่านน้ำที่กั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชียคือข้อใด
ก. ทะเลแคริบเบียน ข. ทะเลแลบราดอร์
ค. ทะเลโมฟอร์ต ง. ทะเลแบริง
23. สาเหตุที่ทำให้เกิดแกรนด์แคนยอนในทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด
ก. แม่น้ำโคโรโด ข. ที่ราบสูงโคโรราโด
ค. ธารน้ำแข็ง ง. พายุทราย
24. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิอากาศทุกประเภท
ก. กระแสน้ำในมหาสมุทร ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. ทิศทางลมประจำ ง. ตำแหน่งที่ตั้ง
25. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซีสซิปปีและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกามีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
ก. ร้อนชื้น ข. อบอุ่นชื้น
ค. ชื้นภาคพื้นทวีป ง. เมดิเตอร์เรเนียน
26. นักสำรวจที่มีความสำคัญต่อการค้นพบทวีปอเมริกาหนือคือใคร
ก. เจมส์ คุก ข. อเบล แทสมัน
ค. จาคซ์คาติเอ ง. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
27. ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด
ก. สเปน ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส ง. เนเธอร์แลนด์

28. ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือสืบเชื้อสายมาจากพวกใด
ก. อินเดียนแดง ข. แอฟริกา
ค. เอสกิโม ง. ยุโรป
29. ข้อใดคือประชากรเลือดผสมระหว่างผิวขาวกับอินเดียนแดง
ก. มูแลตโต ข. เมสติโซ
ค. แซมโป ง. อเมริกัน
30. เกาะกรีนแลนด์มีฐานะเป็นอาณานิคมของชาติใด
ก. เดนมาร์ก ข. แคนาดา
ค. โปรตุเกส ง. สหรัฐอเมริกา

ตอนที่ 3
คำสั่ง ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

1. ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ..............................................อยู่ที่ทวีป...................................
2. เทือกเขาที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือคือ.......................................................................................
3. ทะเลสาบทั้ง 5 ของทวีปอเมริกาเหนือได้แก่....................................................................................
4. ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือ...................................................................................
5. พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับคิวบาคือ...........................................................................................
6. ประชากรในเขตวัฒนธรรมแองโกลอเมริกานับถือศาสนาคริสต์นิกาย............................................
7. แผนที่หมายถึง.................................................................................................................................
8. จงบอกองค์ประกอบของแผนที่มาสัก 5 อย่าง..................................................................................
9. จงบอกประเทศในทวีปยุโรปมาอย่างน้อย 10 ประเทศ....................................................................
10. แหล่งประมงที่สำคัญของทวีปอเมริกาคือที่ใด..............................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search