แบบทดสอบปลายภาค

แบบทดสอบปลายภาค
แบบทดสอบปลายภาค 40 ข้อ 40 คะแนน ( ทุกข้อมีความหมาย )
1.ผู้ทดลอง “ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ” คือใคร
1) โทมัส เอดิสัน 2) ไมเคิล ฟาราเดย์
3) โรเบิร์ต บอยส์ 4) เบนจามิน แฟรงคลิน
2.วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่าอะไร
1) ตัวนำไฟฟ้า 2) ฉนวนไฟฟ้า
3) ตัวกลางไฟฟ้า 4) ตัวต้านทานไฟฟ้า
3.การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินจะเกิดปรากฏการณ์ใด
1) ฟ้าแลบ 2) ฟ้าร้อง
3) ฟ้าผ่า 4) ไม่เกิดปรากฏการณ์ใด
4.โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือโลหะใด
1) ทองแดง 2) เงิน
3) อะลูมิเนียม 4) เหล็ก
5.เพราะเหตุใดจึงติดตั้งสายล่อฟ้า
1) ป้องกันอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่า 2) เพื่อให้เกิดฟ้าแลบ
3) ป้องกันการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า 4) เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

6.สายไฟในบ้านชำรุด ถ้าเราต้องการซ่อมควรทำสิ่งใดก่อน
1) ปิดสวิตช์ไฟฟ้า 2) ยกสะพานไฟ
3) เปลี่ยนฟิวส์ 4) เปิดไฟฟ้าทุกดวง
7.กระแสไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทั่วไปมีแรงเคลื่อนเท่าใด
1) 110 โวลต์ 2) 120 โวลต์
3) 200 โวลต์ 4) 220 โวลต์
8.ไฟ A.C. เป็นไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งกำเนิดใด
1) จากธรรมชาติ 2) แบตเตอรี่
3) ไดนาโม 4) เซลล์สุริยะ


9.เครื่องมือที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้า คือข้อใด
1) วัตต์มิเตอร์ 2) โอห์มมิเตอร์
3) โวลต์มิเตอร์ 4) แอมมิเตอร์
R1 R2 R3
R1 = 8 โอห์ม
R2 = 10 โอห์ม
R3 = 5 โอห์ม
10.จากรูป ค่าความต้านทานทั้งหมดคือข้อใด
1) 23 โอห์ม 2) 15 โอห์ม
3) 13 โอห์ม 4) 18 โอห์ม
11. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีความต้านทาน 110 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
หลอดไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีความต่างศักย์ระหว่างปลายขั้ว ทั้งสองเป็น 220 โวลต์
1) 2 แอมแปร์ 2) 0.5 แอมแปร์
3) 50 แอมแปร์ 4) 11 แอมแปร์
12. หม้ออบไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 940 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า
220 โวลต์ ความต้านทานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคือข้อใด
1) 4.27 โอห์ม 2) 0.23 โอห์ม
3) 51.48 โอห์ม 4) 42.72 โอห์ม
13. ข้อดีของหลอดฟลูออเรสเซนต์คอมแพคคือข้อใด
1) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
2) ขณะใช้งานหลอดจะมีความร้อนมากกว่าหลอดมีไส้
3) กินไฟมากกว่าหลอดไส้ 4 เท่า
4) มีความสว่างน้อยกว่าหลอดไส้
14. หลอดไฟหลอดหนึ่งมีความต้านทาน 60 โอห์ม ใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์
จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดในข้อใด
1) 5 แอมแปร์ 2) 0.27 แอมแปร์
3) 3.6 แอมแปร์ 4) 220 แอมแปร์

15. นำลวด 5 เส้นซึ่งมีความต้านทาน 5, 10, 10, 20, 25 โอห์มตามลำดับมาต่อ
ดังรูป ค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A ถึงจุด D คือข้อใด

1) 70 โอห์ม 2) 65 โอห์ม
3) 45 โอห์ม 4) 34 โอห์ม
16.จากข้อ 15 ค่าความต้านทานระหว่างจุด A ถึงจุด C คือข้อใด
1) 4 โอห์ม 2) 9 โอห์ม
3) 40 โอห์ม 4) 45 โอห์ม
17.เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
1) เตารีด ตู้เย็น เตาอบไฟฟ้า
2) พัดลม ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น
3) เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว พัดลม
4) กาต้มน้ำ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว
18.หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์
1) 0.36 แอมแปร์ 2) 2.72 แอมแปร์
3) 3 แอมแปร์ 4) 42.72 แอมแปร์
19. สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติเมื่อพบว่ามีผู้ถูกไฟฟ้าดูด คือข้อใด
1) แจ้งหน่วยงานราชการ
2) ยกสะพานไฟเพื่อตัดวงจรไฟฟ้า
3) ดึงตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกจากที่เกิดเหตุ
4) หาผ้าแห้งคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดแล้วดึงตัวออก
20. ถ้านำลวดที่มีความต้านทานเส้นละ 10 โอห์ม มาต่อขนานกัน 2 เส้น จะได้ค่าต้านทานรวมเท่าใด
1) 5 โอห์ม 2) 10 โอห์ม
3) 15 โอห์ม 4) 20 โอห์ม
21.ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
1) ไดนาโม 2) วิทยุ
3) ตู้เย็น 4) หม้อหุงข้าว

22.บ้านหลังหนึ่งเมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมกันทั้งหมดจะมีกำลัง
ไฟฟ้ารวม 3200 วัตต์ จะเลือกใช้ฟิวส์ขนาดเท่าไร
1) 5 แอมแปร์ 2) 10 แอมแปร์
3) 14.54 แอมแปร์ 4) 15 แอมแปร์
23.การซื้อหลอดไฟฟ้าควรจะต้องดูอะไรบ้าง
1) แอมแปร์ วัตต์ 2) แอมแปร์ โวลต์
3) โวลต์ วัตต์ 4) โวลต์ ยูนิต
24.การต่อสวิตช์กับวงจรหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการต่อแบบใด
1) อนุกรม
2) ขนาน
3) อนุกรมปนขนาน
4) ข้อ 1) และ ข้อ 2) แล้วแต่ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
25.มาตรไฟฟ้าวัดเกี่ยวกับสิ่งใด
1) กระแสไฟฟ้า 2) ความต่างศักย์ไฟฟ้า
3) กำลังไฟฟ้า 4) พลังงานไฟฟ้า
26. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่ใช้หลักการเดียวกัน
1) พัดลม เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็น 2) หม้อหุงข้าว เตารีด เตาอบ
3) ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม 4) เตารีด หม้อหุงข้าว เครื่องดูดฝุ่น
27.โทรทัศน์โดยทั่วไปมีขนาดกำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ ถ้าประมาณว่าแต่ละครัวเรือนเปิด โทรทัศน์ดูในเวลา 19.30 - 22.00 น. ถ้าค่าไฟฟ้าราคายูนิตละ 2 บาทแต่ละครัวเรือน จะใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูโทรทัศน์แต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไร (1 เดือน มี 30 วัน)
1) 15 บาท 2) 30 บาท
3) 36 บาท 4) 100 บาท


28.การใช้ตู้เย็นไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด
1) ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนบ่อยๆ
2) ละลายน้ำแข็งที่จับติดผนังช่องทำน้ำแข็งบ่อยครั้ง
3) แช่อาหารแน่นตู้ ไม่เสียพื้นที่
4) เปิดประตูตู้แล้วรีบปิด
29.หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งใช้ขดลวดที่มีความต้านทาน 1000 โอห์ม ใช้กับไฟฟ้า
220 โวลต์ อยากทราบว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากี่แอมแปร์
1) 2.2 แอมแปร์ 2) 0.22 แอมแปร์
3) 2 แอมแปร์ 4) 220 แอมแปร์
30.ข้อใดที่ไม่ใช่เป็นการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย
1) สับสวิตช์ไฟฟ้าให้เข้าที่ในกรณีที่สวิตช์เป็นแบบคัตเอาท์
2) ต่อสายดินให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3) ถ้าตัวเปียกหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะอย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้า
4) เมื่อเลิกใช้ไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กออกโดยการดึงที่สายไฟ
31.ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
1) โวลต์ 2) โอห์ม
3) แอมแปร์ 4) ฟารัด
32.วงจรข้างล่างมีความต้านทานรวมเท่ากับเท่าไร1) 10 โอห์ม 2) 15 โอห์ม
3) 20 โอห์ม 4) 45 โอห์ม
33. วงจรข้างล่างมีความต้านทานรวมเท่ากับเท่าไร1) 2 โอห์ม 2) 3.33 โอห์ม
3) 4 โอห์ม 4) 10 โอห์ม
34.หลอดไฟฟ้ามีความต้านทาน 256 โอห์ม ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้า ผ่านหลอดเท่าใด
1) 0.45 แอมแปร์ 2) 1.16 แอมแปร์
3) 0.85 แอมแปร์ 4) 2.20 แอมแปร์

35.


จากรูป ความต้านทานคือข้อใด
1) 16 2) 20
3) 31 4) 51
36. ถ้าในบ้านใช้หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ 10 หลอด เตารีดขนาด 1000 วัตต์ และกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์ จะต้องใช้ฟิวส์ในข้อใด
1) 9 แอมแปร์ 2) 10 แอมแปร์
3) 11 แอมแปร์ 4) 12 แอมแปร์
37. อุปกรณ์ในข้อใดที่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
1) สะพานไฟ 2) ฟิวส์
3) สวิตช์ 4) สายไฟ
38. นำลวดที่มีความต้านทานเส้นละ 20 โอห์ม มาต่อขนานกัน 2 เส้น จะได้ ค่าความต้านทานเท่าใด
1) 5 โอห์ม 2) 10 โอห์ม
3) 15 โอห์ม 4) 20 โอห์ม
39. ข้อต่อไปนี้กล่าวถึงการใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ ยกเว้นข้อใด
1) เมื่อเลิกใช้ไฟฟ้าให้ถอดปลั๊กออกโดยดึงที่สายไฟ
2) ต่อสายดินให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3) ถ้าตัวเปียกหรืออยู่ในที่ที่ชื้นแฉะอย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้า
4) สับสวิตช์ไฟฟ้าให้เข้าที่ในกรณีที่สวิตช์เป็นแบบคัตเอาท์
40. ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 350 วัตต์ที่ 220 โวลต์ ใน 1 วัน จะเสียค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนกันยายนเท่าใด ถ้าค่าไฟยูนิตละ 2 บาท
1) 432.00 บาท 2) 504.00 บาท
3) 546.00 บาท 4) 650.00 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search