ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

แบบทดสอบ
เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
1. ข้อใดผิด
ก. การถลุงแร่เป็นกระบวนการรีดักชัน
ข. การถลุงแร่ทำโดยใช้สารเคมีหรือไฟฟ้า
ค. การถลุงแร่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
ง. การถลุงแร่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปออกไซด์
2. ตัวรีดิวซ์ที่ใช้ในการถลุงแร่ดีบุก คือข้อใด
ก. C ข. Mg
ค. Zn ง. Zr
3. การถลุงแร่ชนิดใดที่เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สพิษ
ก. แร่แคสซิเทอร์ไรต์ ข. แร่ซิงค์ไคต์
ค. แร่สติบไนต์ ค. แร่สมิทซอไนต์
4. การถลุงแร่ชนิดใดที่มีขั้นตอนการถลุง ดังต่อไปนี้
1. ย่างแร่
2. รีดิวซ์แร่ที่ย่างแล้วด้วย CO ในเตาถลุง
3. โซเดียมคาร์บอเนตรวมตัวกับสารปนเปื้อนต่างๆ ในเตาถลุง กลายเป็นกากตะกอนลอยอยู่บนผิวโลหะเหลว
4. ไขโลหะเหลวออกจากเตาลงเบ้าเหล็กเพื่อหล่อเป็นแท่ง
ก. แร่สฟาเลอไรต์ ข. แร่แคสซิเทอไรต์
ค. แร่สติบไนต์ ง. แร่เซอร์คอน
5. แร่ที่มีองค์ประกอบสำคัญในทองแดง ได้แก่แร่ที่มีสูตรตรงกับข้อใด
ก. CuS ข. CuFeS2
ค. FeS ง. Cu2O
6. โลหะผสมทองแดงในข้อใดที่มีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยเฉพาะในน้ำทะเล
ก. Cu + Zn ข. Cu + Ni
ค. Cu + Sn ง. Cu + Ni + Zn
7. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมที่เกิดจากการผสมธาตุในข้อใด
ก. Cu + Zn ข. Cu + Ni
ค. Cu + Sn ง. Cu + Ni + Zn
8. แร่รัตนชาติในข้อใดที่มีความแข็งมากที่สุด
ก. มรกต
ข. โกเมน
ค. เพทาย
ง. ทับทิม
9. ข้อใดถูกต้อง
1. ทับทิม บุษราคัม และไพลิน คือแร่คอรันดัม
2. แร่รัตนชาติ เช่น ทองแดง เพชร และพลอย
3. มรกตเป็นรัตนชาติที่มีสูตรว่า Al2O3 แต่มี Fe เป็นมลทิน จึงมีสีเขียว
4. ปะการัง เปลือกหอย และไข่มุก ก็เป็นอัญมณี
ก. ข้อ 1 และ 4 ถูก
ข. ข้อ 2 และ 3 ถูก
ค. ข้อ 1 ถูกข้อเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. แร่รัตนชาติที่มีชื่อเสียงของไทย คือ ทับทิมสยาม ไพลิน
2. สาแหรกเป็นลายเส้นเหลือบ ๆ ในพลอย บางชนิดเกิดจากมลทิน จำพวกแร่รูไทล์
3. การหุงพลอยเป็นเทคนิคที่ช่วยให้พลอยมีสีสันสวยขึ้นโดยใช้ความร้อนทำให้ธาตุเปลี่ยนเลขออกซิเดชัน และเปลี่ยนสีสันถาวร
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 2 และ 3
ค. ข้อ 1 และ 3
ง. ทั้งข้อ 1 , 2 และ 3

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฉลย อ่ะคะ?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฉลย?????..(-_-)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอบ้าเอ้ย เฉลยล่ะว่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยอ่ะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search