ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมแก้ว และปูนซีเมนต์

แบบทดสอบ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมแก้ว และปูนซีเมนต์
1. ข้อความเกี่ยวกับดินขาวที่ใช้ทำเซรามิกส์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สูตรเคมีของดินขาวบริสุทธิ์ คือ
Al2O3(2SiO2.2H2O)
ข. ดินขาวเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเซรามิกส์
ค. ดินขาวมีความเหนียวและแข็งแรงมากกว่าดินเหนียว
ง. แหล่งที่พบดินขาวส่วนใหญ่คือ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่
2. วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนผสมที่มีปริมาณมากที่สุดในการผลิตเซรามิกส์ คือข้อใด
ก. ดิน
ข. ควอตซ์หรือหินเขี้ยวหนุมาน
ค. เฟลด์สปาร์หรือหินฟันม้า
ง. ดิกไคต์ โดโลไมต์ และออกไซด์
3. เซรามิกส์ชนิดใดส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการทั้งเผาดิบและเผาเคลือบ
ก. อิฐ ข. กระถางต้นไม้
ค. ไส้กรองน้ำ ง. ภาชนะใส่อาหาร
4. ภาชนะใส่อาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ควรใส่อาหารประเภทใด
ก. แกงไตปลา ข. แกงส้ม
ค. ยำเล็บมือนาง ง. ไข่ยัดไส้
5. การเตรียมเนื้อดินเพื่อขึ้นรูป ควรทำอย่างไรตามลำดับ
ก. ผสมวัตถุดิบ บดให้ละเอียด เติมน้ำ กวน ขึ้นรูป
ข. บดวัตถุดิบแต่ละชนิด ร่อน ผสม เติมน้ำ กวน ขึ้นรูป
ค. ผสมวัตถุดิบ เติมน้ำ ร่อน บดให้ละเอียด กวน ขึ้นรูป
ง. บดวัตถุดิบแต่ละชนิด ร่อน ผสม ขึ้นรูป
6. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากที่สุด คืออะไร
ก. หินปูน ข. ซิลิกา
ค. หินอ่อน ง. ดินสอพองหรือดินมาร์ล 7. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตแก้วที่มีมากที่สุดในเนื้อแก้ว คืออะไร
ก. อะลูมินา (Al2O3) ข. ซิลิกา (SiO2)
ค. แคลไซต์ (CaCO3) ง. โซดาแอช (Na2CO3)
8. แก้วที่มีสมบัติทนความร้อน ทนกรด – เบส และขยายตัวได้น้อย เหมาะสำหรับผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คือแก้วชนิดใด
ก. แก้วโซดาไลม์ ข. แก้วโอปอล
ค. แก้วโบโรซิลิเกต ง. แก้วคริสตัล
9. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหรือปูนที่ใช้ฉาบผนังทั่วๆ ไป เป็นปูนชนิดใด
ก. ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ธรรมดา
ข. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เกิดความร้อน ทนการกัดกร่อนของซัลเฟตปานกลาง
ค. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนต่อซัลเฟตสูง
ง. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ
10. ปูนซีเมนต์ที่ใช้กับงานฉาบ หล่อท่อ หรือทำกระเบื้องมุงหลังคา เป็นปูนซีเมนต์ประเภทใด
ก. ปูนซีเมนต์ธรรมดา
ข. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา
ค. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประภทเกิดความร้อนและทนซัลเฟตปานกลาง
ง. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อน

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีเฉลยไหมอ่างับ อยากตรวจคำตอบอ่างับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใช่ค่ะ อยากได้เฉลยอ่ะ ไม่แน่ใจว่าข้อไหนถูก

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search