การดุลสมการรีดอกซ์

K2Cr2O7 + H2O + S ------------> SO2 + KOH + Cr2O3

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

2K2Cr2O7 + 2H2O + 3S ---------> 3SO2 + 4KOH + 2Cr2O3


น่าจะใช่นะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชัวร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชัว!!!~ ถูก แร้ว อ่าส์!!~

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search