แบบทดสอบ วิชาฟิสิกส์ 3 ว 40201

ชื่อ..............................................................................ชั้น.....................เลขที่...................
แบบทดสอบ วิชาฟิสิกส์ 3 ว 40201
1. หลอดเรโซแนนซ์ยาว 1.20 เมตร ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียง 1 ครั้ง ถ้าให้อากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จงหาความถี่ของเสียง
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. เสียงสองแหล่งกำเนิดมีความเข้ม และ วัตต์ต่อตารางเมตร จะมีระดับความเข้มของเสียงต่างกันเท่าไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. นายสมชายขับรถเก๋งด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที นายสมปองขับรถสปอร์ตตามมาด้วยอัตราเร็ว 45 เมตรต่อวินาที และกดแตรด้วยความถี่ 600 เฮิรตซ์ ถ้าให้อัตราเร็วของลมเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที ทิศตรงข้ามกับรถเก๋ง สมชายจะได้ยินเสียงแตรจากรถของสมปองด้วยความถี่เท่าไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. นักเรียนหญิงส่งสียงมีระดับความเข้มเสียง 60 เดซิเบล นักเรียนชายส่งสียงมีระดับความเข้มเสียง 50 เดซิเบล
ถ้าให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงส่งเสียงพร้อมกัน จะมีระดับความเข้มเสียงเท่าไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search