แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิต

ชื่อ............................................................................... เลขที่ ...................... ชั้น ม 5/......
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิต
1. หยดน้ำมันมีมวล 0.05 Kg เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 5 เมตร / วินาที 2 ในบริเวณสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอที่มีทิศขึ้นขนาด 15 x 109 N/C จงหาชนิดเละขนาด ของประจุไฟฟ้าในหยดน้ำมัน
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ประจุไฟฟ้าขนาด -3 x 10-11 C และ 1x 10-11 C วางอยู่ห่างกัน 2 เมตร จงหาจุดสะเทินของสนามไฟฟ้า
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. จากรูปจงหาแรงระหว่างประจุไฟฟ้าที่ตำแหน่ง A เมื่อให้ตำแหน่งที่ A , B,C, และ D มีประจุไฟฟ้าเท่ากัน เท่ากับ 9 x 10-8 C และให้ระยะ AD = AC = 9 cm. และระยะ AB = 27 cm.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search