แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์

1. วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบด้วยความหน่วง 4 เมตร / วินาที2 ทำให้ระยะทาง 200 เมตร จึงหยุดจงหาความเร็วต้นของวัตถุ
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. โยนก้อนหินจากหน้าสูง 1200 เมตร ด้วยความเร็วต้น 120 เมตร / วินาที นานเท่าไร
ก้อนหินจึงจะตกถึงพื้น
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. ยิงปืนในแนวขนานกับพื้นโลก ลูกปืนมีความเร็วต้น 400 เมตร / วินาที และลูกปืนเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 12 4 เมตร / วินาที2 เมื่อสิ้นวินาทีที่ 7 วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไร
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

4. ปล่อยวัตถุตกลงมาวัตถุใช้เวลา 4 วินาที จึงตกกระทบพื้น จงหาความเร็วเมื่อวัตถุตกกระทบพื้น
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. โยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 2 5 เมตร / วินาที นานเท่าไรวัตถุจึงจะตกกลับมาที่จุดเริ่มโยน
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ใครตอบได้ ก็ตอบมานะ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search