เครื่องจักรกลอย่างง่าย ( Simple Machines)

เครื่องจักรกลอย่างง่าย ( Simple Machines)

    เครื่องมือพื้นฐานบางชนิดใช้สำหรัีบสร้างพลังงาน  (modify forces)   ซึ่งหมายถึงเครื่องมืออย่างง่าย   เครื่องมือง่ายๆ  เช่นนี้อาจจะเพิ่มหรือลดแรง  ซึ่งใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางหรือหันเหไปในที่ซึ่งเครื่องจักรทำงาน  ตามธรรมดาเครื่องมืออย่างง่ายถูกจัดเป็นเครื่องมือในกลุ่มเดียวกัน  เช่น ชะแลง (lever )   รอก (Pulley)   รอกขนาดใหญ่  (trackle block)   และกว้าน (  the  windlass )   ซึ่งทำงานเพื่อสนับสนุนในจุดจุดเดียว  รวมถึงพื้นที่ลาดเอียง  ( incline plane)   ตะปูควง  (screw )   และลิ่มหรือเหล็กงัด  ( wedge)   ซึ่งทำงานผ่านการสัมผัสบนผิวหน้าทั้งหมด   บางครั้งเฟือง (  toothed  wheel )   และเกียร์ธรรมดา  ( simple gear)   ก็ถูกรวมด้วยอยู่ในกลุ่มนี้

คานงัด (LEVERS)

    คานงัดใช้สำหรับเพิ่มหรือลดแรงที่ใส่ลงไป   แบ่งออกเป็น 3  ประเภทด้วยกัน  ตามตำแหน่งของฟัลครัม   ถ้าหากฟัลครัมตั้งอยู่ระหว่างที่ใช้แรงกับแรงเสียดทาน  คานงัดประเภทนี้จะจัดอยู่ในประเภทแรก  (first type)  เมื่อแรงเสียดทานตั้งอยู่ระหว่างแรงที่ใช้กับฟัลครัม  คานงัดประเภทนี้จะจัดอยู่ในประเภทที่สอง  ( second type )  และถ้าแรงที่ใช้อยู่ระหว่างฟัลครัมกับแรงเสียดทาน  คานงัดจะจัดอยู่ในประเภทที่สาม (  third type) 

คานงัดประเภทต่างๆ  (  Derivatives of  levers)

      เครื่องชั่ง (scales)  กรรไกร  (Scissors)  แลุะคีม (  pliers)   เป็นคานงัดประเภทแรก  รถสาลี่ ( wheelbarrows)  เครื่องกระเทาะเปลือกลูกนัท  (nut-crackers)  และกรรเชียงเรือ  (oars)  จัดเป็นคานงัดประเภทที่สองและปากคีบ ( tweezers)   จัดเป็นคานงัดชุดที่สาม  ซึ่งเป็นเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวซึ่งแรงต้านทานมักจะน้อยกว่าแรงที่ใช้ไป

 

*


**
( *,**)
(
)


ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search