จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity)

จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity) โลกดึงดูดวัตถุด้วยแรงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ ในร่างกายมนุษย์น้ำหนักรวม อยู่ที่จุดศูนย์ถ่วง ถ้าแนวแรงของน้ำหนักจากจุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่พ้นฐานล่างของวัตถุ วัตถุนั้นก็จะล้มได้


คุณยื่นแขนออก เมื่อคุณจะพยายาม รักษาสมดุล การทรงตัวคุณสามารถเลื่อนจุดศูนย์ถ่วง อันเนื่องมาจากน้ำหนักตัว เพื่อจะรักษาการทรงตัวได้โดยการยกแขนขึ้นลง ซึ่งจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงไม่เลื่อน พ้นฐานล่างของร่างกาย หรือเท้าของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ล้มลง คุณลองคิดดูซิว่า ทำไมนักไต่เชือกจึงต้องใช้ไม้ยาวๆด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search