ฟิสิกส์กับคลื่นสึนามิ

ฟิสิกส์กับคลื่นสึนามิ

ท่านผู้อ่านทุกท่านได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยและประเทศอื่นๆได้แก่พม่า อินเดีย ศรีลังกา และอินโดนีเซีย ในเช้าของวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547 มาแล้ว ก่อนอื่นท่านควรจะทราบก่อนว่า คลื่นสึนามิมีความหมายว่าอย่างไร ? และเกิดขึ้นได้อย่างไร? คำว่าคลื่นสึนามิ (tsunami) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงคลื่นในทะเลที่มีช่วงคลื่นยาวประมาณ 80 – 200 กิโลเมตร เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิดที่พื้นท้องมหาสมุทร คลื่นนี้อาจเคลื่อนที่ข้ามมหาสมุทรซึ่งห่างจากตำบลที่เกิดเป็นพันๆ กิโลเมตรโดยไม่มีลักษณะผิดสังเกต เพราะมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 600 – 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบร http://oopps.bloggang.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search