โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ชายคนหนึ่งขว้างก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งได้สูงสุด 25 เมตร ถ้าเขาขว้างก้อนหินนี้ด้วยความเร็วต้นเท่าเดิม เขาจะขว้างได้ระยะตกไกลตามแนวระดับมากที่สุดเท่าใด
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search