โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

นักกอล์ฟ ตีลูกกอล์ฟขึ้นทำมุมเซต้ากับแนวระดับ ปรากฏว่าลูกกอล์ฟลอยอยู่ในอากาศนาน 6 วินาที อยากทราบว่าลูกกอล์ฟขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นกี่เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search