โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

คุณพลวรรธน์ ขว้างระเบิดใส่ คุณวรวีร์ ทำมุม30 องศา ถ้าคุณวรวีร์อยู่ห่างจากคุณพลวรรธน์ ครึ่งกิโลเมตร คุณพลวรรธน์จะต้องขว้างระเบิดด้วยความเร็วเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search