"ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอาจารย์ของเรา"

ถ้าเราตั้งใจว่า "ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอาจารย์ของเรา" ความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว ถ้าเราไม่กลัวทุกข์ ยังจะมีอะไรในโลกนี้ให้ต้องประหวั่นพรั่นพรึงกันอีก
จงเรียนรู้จากทุกข์ อย่ามัวแต่เป็นทุกข์
จงเติบโตจากความทุกข์อย่ายอมสยบเพราะความทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search