โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

พสธรขว้างหัวใจออกไปด้วยความเร็ว 50 m/s ทำมุม 53o จะขว้างหัวใจได้ไกลที่สุดเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search