โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เมรีปาก้อนหินทำมุม 30 องศา ก้อนกินขว้างไปได้ไกล 50 เมตร จงหาความเร็วต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search