โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

กนกพรขว้างหอกขว้างหอกออกไปด้วยความเร็ว 20m/s กนกพรจะขว้างหอกได้ไกลที่สุดเท่าไรทำมุม 37o

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search