โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

นักขว้างจักรขว้างจักรออกไปด้วยความเร็ว 15m/s จะขว้างได้ไกลที่สุดเท่าไร ทำมุม 53o

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search