โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

นักยิงธนูสามารถยิงได้ไกลสุด 250 เมตร อยากทราบว่าลูกธนูมีอัตราเร็วเริ่มต้นเท่าได

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search