หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units)

หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units)
หน่วยเสริม เป็นหน่วยซึ่งมีหน่วยฐานหลายหน่วยมาเกี่ยวข้องกัน เช่น หน่วยของความเร็ว เป็น เมตร / วินาที ซึ่งมีเมตรและวินาทีเป็นหน่วยฐาน หน่วยนี้มีอยู่หลายหน่วย และบางหน่วยก็ใช้ชื่อสัญลักษณ์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดี แต่เนื้อหาใจความขอมากกว่านี้จะดีกว่า

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search