หน่วยการวัด

หน่วยการวัด
ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการประชุมร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ จากหลาย ๆ ประเทศเพื่อตกลงให้มีระบบการวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า หน่วยระหว่างชาติ (International System of Unit หรือ System - International d' Unit) และกำหนดให้ใช้อักษรย่อแทนชื่อระบบนี้ว่า "SI" หรือ หน่วย เอสไอ (SI Unit) เพื่อใช้ในการวัดทางวิทยาศาสตร์
ระบบหน่วยระหว่างชาติ หรือ เอสไอ ประกอบด้วย
1. หน่วยฐาน
2. หน่วยเสริม
3. หน่วยอนุพัทธ์
4. คำอุปสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search