เลขนัยสำคัญคืออะไร

เลขนัยสำคัญคืออะไร
Answer เลขที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดแบบขีดสเกลรวมกับตัวเลขที่ประมาณ 1 ตัว

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search