ประจุ Q1 และ Q2 วางห่างกัน r ข้อใดที่แสดงว่าแรงระหว่างประจุทั้งสองเพิ่มมากที่สุด Q1 เพิ่มเป็น 2 เท่า r เพิ่มเป็น 2 เท่า Q1 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า Q1, Q2 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search