หน้าที่ของตนเอง

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ท่านทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบันนี้ ใครคือผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของท่าน? ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือแม้แต่ผู้บริหารอาวุโส แต่คำตอบที่แท้จริงก็คือ ตัวท่านเอง ท่านคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาชีพของตนเอง ทุกสิ่งจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายการทำงาน แผนการพัฒนาตนเอง และการดำเนินตามเป้าหมายของตัวท่านเองให้ประสบความสำเร็จ ความคิดที่ว่า การทำงานคือการทำธุรกิจของตนเอง ท่านเป็นนายของตนเอง และในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้านาย ท่านย่อมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ นอกจากนั้น ท่านจะกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่นๆ ที่มีความสามารถเพียงแค่ในระดับพื้นฐานเท่านั้น การเลือกอาชีพ หรือสาขาที่ต้องการ จะนำท่านไปสู่เป้าหมายในการทำงานที่ท่านต้องการได้ อะไรคือสิ่งที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ? นี่คือข้อแนะนำในการทำตามจุดประสงค์ดังกล่าว ตั้งเป้าหมาย ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรู้ทิศทางในการดำเนินตามเป้าหมายของตนเอง การจะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ ท่านจะต้องมีเป้าหมายในการดำเนินการต่างๆ เช่น สิ่งที่ท่านต้องการจากการประกอบอาชีพคืออะไร? ท่านจะประสบความสำเร็จตามความคาดหวังได้อย่างไร? ควรจะเริ่มต้นจากสิ่งใดเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จ? อะไรคือหลักเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของท่าน? ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่จำเป็นในการทำตามความฝันของตนเอง ปรับปรุงแผนงาน อย่าพยายามหลบหลีก หรือ ทำสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้แผนการที่วางไว้ไขว้เขว ดังนั้น ต้องรู้จักวางแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จในระยะยาว โดยการร่างแผนงานออกมาให้ชัดเจนและกางแผนงานไว้ให้เห็นเด่นชัด เช่น ติดไว้ที่ผนังเป็นต้น แล้วหาเวลากลับมาตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน ทุกๆ 2-3เดือน ลองคิดดูว่า ท่านยังดำเนินตามเป้าหมายเดิมอยู่หรือไม่? หากไม่เป็นเช่นเดิม ควรพยายามปรับการดำเนินงานให้กลับมาสู่เป้าหมายเดิม สะสมประสบการณ์จากงานทุกงาน เรียนรู้จากการทำงานทุกตำแหน่ง และใช้บทเรียนเหล่านั้นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง นำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ มาปรับให้เข้ากับการดำเนินการตามเป้าหมายของตนเอง เมื่อมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จงฉกฉวยโอกาสนั้นไว้เพื่อเป็นฐานที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จัดลำดับความสำคัญ ผู้ที่สามารถจัดสรรเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ที่จะสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ การจัดการหน้าที่การงานก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน ยิ่งจัดสรรเวลาได้ดีเท่าไหร่ ก็สามารถจัดการกับหน้าที่การงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น ดังนั้น ควรฝึกการจัดสรรสิ่งต่างๆให้เป็นนิสัย รู้จักลำดับความสำคัญว่างสิ่งใดควรทำก่อน-หลัง นี่คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน ติดต่อสื่อสาร การพูดคุยไม่ใช่วิธีเดียวในการติดต่อสื่อสาร การฟัง การทำความเข้าใจ การเข้าใจความต้องการของผู้อื่น ก็เป็นการสื่อสารเช่นเดียวกัน การสื่อสาร ไม่ได้มีเพียง การพูดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การเขียน และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนต่างๆอีกด้วย สร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควร และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการประกอบอาชีพ การอยู่ในเครือข่ายนั้น ต้องเริ่มจากการหาเวลาสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่า เพื่อน คนที่รู้จักจากการพบปะกันในรูปแบบต่างๆในสังคม ทั้งด้านธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ เครือข่ายเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีทั้งด้านการให้และการรับคำแนะนำ รวมไปถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่เฉพาะในเรื่องของการสมัครงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องต่างๆในทุกช่วงของชีวิตอีกด้วย เตรียมความพร้อม ในยุคที่ใช้ความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจนี้ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวความรู้จากทุกย่างก้าวของการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน อินเทอร์เน็ตคือแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญที่สุด ดังนั้นต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากมันในการหาข้อมูลต่างๆให้พร้อมสำหรับการดำเนินงาน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาจรรยาบรรณในการทำงาน ทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวเรา ชื่อเสียงและเกียรติยศถือเป็นศูนย์กลางในทุกๆเรื่อง ทั้งในด้านคำพูดและการกระทำของคนในยุคปัจจุบัน มีตัวตนในสายตาผู้อื่น เริ่มจากการทำให้หัวหน้ารับรู้ถึงการทำงานอย่างหนักและความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเรา โดยรู้จักแสดงความคิดเห็น เสนอข้อแนะนำที่จะช่วยพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แสดงความสามารถของตนเองออกมาให้เต็มที่ อย่าพลาดโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ รักษาสมดุลให้กับชีวิต ทำแต่งานและไม่รู้พักผ่อน” ทำให้ Jack กลายเป็นคนหม่นหมอง เพื่อไม่ให้ตนเองต้องมีสภาพเช่นนั้น เราต้องรู้จักสร้างสมดุลให้กับชีวิต โดยการแบ่งเวลาให้เป็น จัดสรรทั้งเวลาและพลังงานในตัวเราให้กับทั้งการทำงาน ครอบครัว งานอดิเรก และการพักผ่อนอย่างเหมาะสม เพราะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search