ข้อควรจำ เกี่ยวกับการคำนวณ เรื่อง แรงระหว่างประจุ

ข้อควรจำ เกี่ยวกับการคำนวณ เรื่อง แรงระหว่างประจุ ข้อควรจำ เกี่ยวกับการคำนวณ เรื่อง แรงระหว่างประจุ 1. แรงระหว่างประจุเป็นปริมาณเวคเตอร์ ดังนั้นการแทนค่าประจุในสมการ ไม่ต้องคิดเครื่องหมายของประจุ เพราะเครื่องหมายของประจุ มีไว้สำหรับกำหนดทิศทางของแรง 2. แรงระหว่างประจุเป็นแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน ดังนั้น แรงระหว่างประจุของจุดประจุคู่หนึ่งๆ จึงมีขนาดเท่ากัน 3. ถ้ามีจุดประจุมากกว่า 2 จุด แรงระหว่างประจุที่กระทำต่อจุดประจุใด จะเป็นแรงลัพธ์ที่กระทำต่อจุดประจุนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search