การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

1. หน่วยของทอร์ก คือ
นิวตัน/เมตร
นิวตัน, เมตร
กิโลกรัม/เมตร2
กิโลกรัม/เมตร


2. ปริมาณใดต่อไปนี้แตกต่างกับปริมาณในข้ออื่น ๆ
ทอร์ก
ความเร็วเชิงมุม
โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนตัมเชิงมุม


3. ปริมาณใดมีทิศทางเดียวกับความเร็วเชิงมุม
ความเร่งเชิงมุม
โมเมนต์ความเฉื่อย
ทอร์ก
โมเมนตัมเชิงมุม


4. เมื่อนำวัตถุผูกเชือกแล้วเหวี่ยงให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าคงที่
โมเมนตัมเชิงเส้นคงที่แต่โมเมนตัมเชิงมุมเปลี่ยนแปลง
โมเมนตัมเชิงเส้นเปลี่ยนแปลง แต่โมเมนตัมเชิงมุมคงที่
โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมต่างมีค่าเปลี่ยนแปลง


5. ล้อจักรยานมีรัศมี 20 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที จะมีอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียน/วินาที
25
50
75
100


6. ใบพัดลมเครื่องหนึ่งหมุนด้วยอัตรา 600 รอบ/นาที ในเวลา 5 วินาที จากหยุดนิ่ง จงหาความเร่งเชิงมุมของใบพัดลมนี้
2 prad/s2
4 prad/s2
8 prad/s2
16 prad/s2


7. มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งถูกเร่งจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 10 รอบ/วินาที2 จงหาว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะหมุนด้วยอัตราเร็ว 900 รอบ/นาที
0.5 วินาที
1.0 วินาที
1.5 วินาที
2.0 วินาที


8.วัตถุมวล m มีโมเมนต์ความเฉื่อย I และมีโมเมนตัมเชิงมุม L จะมีพลังงานจลน์เนื่องจากการหมุนเป็น


9.ท่อทรงกระบอกกลวงกลิ้งไปตามพื้นระดับโดยไม่ไถล จงหาอัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์ของการหมุนต่อพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่ง (I ทรงกระบอก = mr2)
1/2
1
2
4


10. จงหาทอร์กที่ใช้ในการทำให้จานกลมที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย 20 กิโลกรัม . เมตร2 เริ่มหมุนจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีอัตราเร็ว 420 รอบ/นาที ใน 10 วินาที
11 นิวตัน . เมตร
22 นิวตัน . เมตร
44 นิวตัน . เมตร
88 นิวตัน . เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search