ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2550

3. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงบนทางราบ เริ่มเหยียบเบรกอย่างสม่าเสมอขณะที่มีอัตราเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งหยุดนิ่ง ใช้เวลา 20 วินาที จงหาระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มเหยียบเบรกจนถึงรถหยุด
1) 100 เมตร
2) 150 เมตร
3) 200 เมตร
4) 250 เมตร
4. โยนวัตถุขึ้นไปในอากาศด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที จงคานวณหาเวลาทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มโยนจนวัตถุตกลงมาที่ตาแหน่งเดิม
1) 1 วินาที
2) 2 วินาที
3) 3 วินาที
4) 4 วินาที
5. ออกแรงผลักวัตถุมวล 2 กิโลกรัมโดยค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นอย่างสม่าเสมอจาก 0 ถึง 5 นิวตัน ภายในเวลา 0.2วินาที ถามว่าวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เมตร/วินาที
1) 0.125 เมตร/วินาที
2) 0.25 เมตร/วินาที
3) 0.5 เมตร/วินาที
3) 1.0 เมตร/วินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search