PK Ninephoom

1 oกล่องสะสมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
2คง 2542 ป041oการดูดซับสารหนูด้วยถ่านกัมมันต์
3คง 2537 ป116oการบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งโดยวิธีทางเคมีชีวภาพ
4 oการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านอากาศกับความเร็ววัตถุ
5 oการสร้างเครื่องมือวัดโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวด
6 oการสร้างเทอร์มอมิเตอร์ก๊าซ
7คง 2550 ป057oชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง
8คง 2538 ป035oไซเคิลวิล
9คง 2546 ป004oถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
10คง 2539 ป034oถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้
11คง 2542 ป030oถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
12 oผลของสนามไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้ารูปทรงกระบอกสมมาตรที่มีต่อการจับตัวของน้ำยาพารา
13 oรถถูบ้านอัตโนมัติ
1คง 2549 ป056oAN ADVANCE PARA RUBBER PRESS MACHINE 2006
2คง 2550 ป060oAuto Wallpaper Machine
3คง 2549 ต015oBaker Bike
4คง 2546 ป043oBanana Chipper
5คง 2549 ป054oBUILD TINK BY TANK
6คง 2539 ต039oDigital Counter
7คง 2549 ป061oFoot pump
8คง 2549 ต014oLG Bicycle
9คง 2541 ต045oLUFFA นานาประโยชน์
10คง 2549 ต058oMachine for cleaning Air
11คง 2542 ต041oMOTER SPRAYER IV
12คง 2541 ต040oMOTOR SPRAYER III
13คง 2546 ต055oNatural Infinity
14คง 2548 ป007opH อินดิเคเตอร์
15คง 2549 ต057oQuick Cooker (หม้อหุงข้าวสุดประหยัด)
16คง 2538 ป032oROBOT ARM s.s.1
17คง 2540 ป033oSecurity Device
18คง 2547 ป044oTimerผู้ช่วยหนู
19คง 2549 ป057oVISUALIZER (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง)
20คง 2546 ต068oWater Bath อย่างง่าย
21คง 2550 ต025oกรงดักหนูแสนกล
22คง 2535 ป047oกระดานไฮโดรลิก
23คง 2541 ต021oกระดาษก๊อปปี้ (IMF)
24คง 2543 ต028oกระดาษขจัดกลิ่นอับ
25คง 2540 ต015oกระดาษจากเปลือกข่อย
26คง 2535 ป013oกระดาษนุ่นปุกปุย
27คง 2543 ป027oกระดาษลิตมัสกับสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
28คง 2546 ต006oกระดาษสีจากน้ำมัน
29คง 2535 ป002oกระถางคะปิลลารี่
30คง 2546 ต040oกระถางจากธรรมชาติ
31คง 2545 ป014oกระถางดูดน้ำ
32คง 2541 ต043oกระถางปลอดมลพิษ
33คง 2546 ต001oกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
34คง 2540 ป007oกระบะไข่รีไซเคิล
35คง 2540 ต013oกล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)
36คง 2550 ป038oกล่องแยกเหรียญ
37คง 2547 ต003oกังหันดูดซับคราบน้ำมัน
38คง 2541 ป014oกังหันลมแกนดิ่งแบบปีกเฮลิคอปเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
39คง 2541 ป006oกับดักแมลงวันทองจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
40คง 2542 ป053oกับดักยุงรักษ์สิ่งแวดล้อม
41คง 2545 ต009o"ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอการสุกของผลไม้"
42คง 2541 ต047oกาบกล้วยช่วยผักคะน้า
43คง 2541 ป007oการกำจัดคราบไขมัน กลิ่น สี ของน้ำทิ้งจากบ้านเรือนด้วยวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น
44คง 2542 ป039oการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่ถูกหน่วงมาตรวจสอบความหนืดของน้ำมันเครื่อง
45คง 2550 ป012oการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน
46 oการใช้แสงอัลตราไวโอเลตลดเชื้อแบคทีเรีย
47คง 2541 ต048oการทอผ้าจากใยกล้วย
48 oการทำกระดาษจากใบสับปะรดและก้านผักตบชวา
49คง 2542 ป024oการทำภาชนะจากใบพืชบางชนิดที่รักษาสภาพความเขียวแทนภาชนะโฟม
50คง 2546 ต019oการทำโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
51คง 2544 ต048oการประดิษฐ์ขวดดักจับแมลงวันทอง
52คง 2544 ต018oการประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดให้สัตว์
53คง 2540 ต054oการประดิษฐ์เครื่องดักแมลงวัน
54คง 2541 ต025oการประดิษฐ์แผ่นกรองแยกไขมัน
55คง 2539 ป014oการผลิตกระดาษสาจากกล่องนม
56คง 2541 ต007oการผลิตก๊าซโอโซนอย่างง่าย
57คง 2535 ต004oการผลิตน้ำตาลจากแป้งด้วยเอนไซม์ในใบตำลึง
58คง 2542 ป003oการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งการเพิ
59คง 2545 ป022oการเพาะเมล็ดพันธุ์หวาย
60คง 2549 ป015oการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปากกาไวท์บอร์ด
61คง 2547 ป001oการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงเยื่อใบไม้
62คง 2550 ต037oการเพิ่มพลังงานสะอาด ให้กับแผงตากแห้ง
63คง 2546 ป028oการลำเลียงน้ำของพืชโดยระบบเชือก
64คง 2542 ป033oการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักและเพิ่มคุณภาพน้ำด้วยจักรยานออกกำลังกายติดเครื่องสูบน้ำและเค
65คง 2541 ป002oการศึกษาความสามารถของพริกไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Aspergillus flavus
66คง 2549 ต024oการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปั่นใยกล้วยสำหรับการผลิตกระดาษ
67คง 2547 ต001oการศึกษาประสิทธิภาพยิปซั่มบอร์ดประยุกต์จากเปลือกไข่เสริมเส้นใยจากธรรมชาติ
68คง 2546 ป100oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักลูกน้ำชนิดจมและกับดักลูกน้ำยุงชนิดลอย
69คง 2538 ป020oการศึกษาพฤติกรรมของหนูบ้านเพื่อกำจัด
70คง 2538 ป020oการศึกษาพฤติกรรมของหนูบ้านเพื่อกำจัด
71คง 2545 ต015oการศึกษาและประดิษฐ์การทำน้ำอุ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
72 oการศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อและไล่แมลงวันทอง
73คง 2542 ป029oการศึกษาสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของเศษวัสดุเหลือใช้ในภาชนะเก็บความเย็น
74คง 2549 ป029oการสร้างมัลติมิเตอร์ VB6
75คง 2546 ป048oการหาความเข้มข้นของน้ำตาลในอ้อยโดยวัดเวลาที่ใช้ในการไหล
76คง 2535 ป015oการอบความร้อนจากท่อไอเสีย
77คง 2541 ป058oกีตาร์มหัศจรรย์
78คง 2547 ต048oกุ้งกระโดด
79คง 2546 ต041oขวดดักแมลงสาบ
80คง 2545 ป064oของกล้วยๆ
81คง 2550 ป061oขี้สูดเทียม
82คง 2545 ต065oเข็มขัดนริภัยกำลังสอง
83คง 2547 ต010oคีมควั่นกิ่งตอนสำเร็จรูป
84คง 2541 ป040oเคมีภัณฑ์จากโฟม
85คง 2538 ต026oเครื่องกรองน้ำจากผักตบชวา
86คง 2547 ต018oเครื่องกรองน้ำมันทอดปลา
87คง 2541 ป020oเครื่องกังหันบำบัดน้ำเสียแบบสลัดมวลน้ำ
88คง 2535 ป005oเครื่องกันการถูกข่มขืน
89คง 2536 ป008oเครื่องกำจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำชนิดจานพลาสติก
90คง 2540 ต014oเครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน
91คง 2545 ป017oเครื่องเก็บเกี่ยวผลไม้รุ่น ส.ร.น.1
92คง 2545 ป012oเครื่องเก็บน้ำยาง
93คง 2546 ป027oเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด
94คง 2541 ต011oเครื่องขจัดคราบน้ำมัน
95คง 2545 ป015oเครื่องขยายเสียงเพื่อครู
96คง 2546 ต069oเครื่องขอดเกล็ดปลามอเตอร์
97คง 2549 ต012oเครื่องขูดมะพร้าวแบบพอเพียง
98คง 2547 ป017oเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์
99คง 2543 ต057oเครื่องคัดกุ้งกุลาดำ
100คง 2546 ต098oเครื่องคั้นกะทิแบบประหยัด
101คง 2549 ต036oเครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ
102คง 2549 ป040oเครื่องฉีดพ่นประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตร
103คง 2549 ป013oเครื่องซอยแตงกวา
104คง 2543 ต024oเครื่องดักจับกุ้งแบบกระบอกไม้ไผ่
105คง 2548 ต001oเครื่องดักจับแมลง
106คง 2549 ต011oเครื่องดูดเก็บน้ำยาง
107คง 2546 ต021oเครื่องดูดฝุ่น
108คง 2540 ต006oเครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก
109คง 2540 ต043oเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติ
110คง 2546 ต022oเครื่องตรวจสิ่งเจือปนในน้ำ
111คง 2541 ป043oเครื่องตัดกิ่งไม้แบบปั๊ม
112คง 2549 ต023oเครื่องตัดงวงตาล
113คง 2546 ต100oเครื่องตัดมันสำปะหลังอัตโนมัติ
114คง 2550 ต024oเครื่องตัดหญ้าจากมอเตอร์พัดลมแอร์
115คง 2547 ป042oเครื่องตากแดดเดียวเพื่อสุขภาพ
116คง 2546 ต099oเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน
117คง 2547 ป009oเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ
118คง 2541 ต052oเครื่องเตือนเมื่อลืมยกขาตั้งรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่
119คง 2540 ป003oเครื่องเตือนวาตภัย
120คง 2535 ต019oเครื่องทดสอบความไว
121คง 2550 ต010oเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติ
122คง 2546 ป014oเครื่องทำลายเข็มฉีดยาทูอินวัน
123คง 2544 ป006oเครื่องนับจำนวนราคาประหยัด
124คง 2546 ป063oเครื่องนับจำนวนอัตโนมัติ
125คง 2546 ป108oเครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด
126คง 2547 ป029oเครื่องบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
127คง 2545 ต067oเครื่องบินบังคับ
128คง 2546 ป107oเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ
129คง 2549 ต056oเครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์
130คง 2544 ป005oเครื่องปอกเยื่อถั่ว
131คง 2540 ต042oเครื่องป้องกันการขโมยรองเท้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
132คง 2541 ป036oเครื่องปั่นฟาง
133คง 2550 ป014oเครื่องผสมน้ำยางพารา
134คง 2538 ต029oเครื่องผ่าผลไม้
135คง 2550 ป013oเครื่องผ่าหมาก
136คง 2549 ป012oเครื่องพ่นพลังงานแบตเตอรี่
137คง 2549 ป060oเครื่องพ่นยา PVC
138คง 2546 ต101oเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า
139คง 2545 ต069oเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง
140คง 2547 ป040oเครื่องพ่นอเนกประสงค์
141คง 2540 ป042oเครื่องพ่นเอนกประสงค์
142คง 2545 ป036oเครื่องพ่นเอนกประสงค์
143คง 2541 ต026oเครื่องเพาะถั่ว
144คง 2541 ต039oเครื่องเพิ่มอากาศในตู้ปลาประหยัดพลังงานจากระบบการให้น้ำเกลือ
145คง 2549 ป024oเครื่องแพ็คถุงสุญญากาศ
146คง 2540 ป006oเครื่องฟอกอากาศชีวภาพ
147คง 2540 ป054oเครื่องฟักไข่(พ่วง)
148 oเครื่องฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ
149คง 2540 ต039oเครื่องฟักไข่รีไซเคิล
150คง 2540 ป053oเครื่องมือจำลองการกำจัดไขมันและกากอาหารจากน้ำทิ้งตามบ้านเรือน
151คง 2541 ป046oเครื่องมือวัดควันดำระบบแสง
152คง 2549 ป025oเครื่องย้อมผ้าด้วยหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมี
153คง 2547 ต046oเครื่องแยกไข่แดง
154คง 2550 ป025oเครื่องแยกผักและผลไม้โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์
155คง 2540 ป032oเครื่องรดน้ำต้นไม้ใต้ดินอัตโนมัติ
156คง 2545 ป018oเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติทำงานด้วยแสง
157คง 2540 ป010oเครื่องรดน้ำไฮเทค
158คง 2535 ป035oเครื่องร่อนทราย
159คง 2550 ป011oเครื่องร่อนแป้ง
160คง 2541 ต017oเครื่องริดใบจาก"พลังสอง"
161 oเครื่องวัดความเร็วลม
162คง 2547 ป018oเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์
163คง 2541 ป042oเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์
164คง 2542 ป046oเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายภาคสนาม
165คง 2537 ป026oเครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง
166คง 2549 ต025oเครื่องส่งสัญญาณกันน้ำล้น
167คง 2535 ป001oเครื่องสูบน้ำพลังลม
168คง 2541 ป054oเครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาชาวบ้าน
169คง 2547 ป008oเครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ
170 oเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
171คง 2550 ต011oเครื่องหยอดอเนกประสงค์
172คง 2538 ป043oเครื่องหว่านปุ๋ย
173คง 2544 ป016oเครื่องหว่านปุ๋ย
174คง 2546 ต054oเครื่องห่อผลไม้
175คง 2540 ป046oเครื่องห่อผลส้มโอ
176คง 2547 ป041oเครื่องหั่นกล้วยฉาบ
177คง 2549 ป023oเครื่องเหวี่ยงสารสุดประหยัด
178คง 2543 ต021oเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติแบบประหยัด
179คง 2540 ต026oเครื่องให้อาหารปลาดุกระบบปลาสั่ง
180คง 2545 ป071oเครื่องให้อาหารปลาระบบแรงโน้มถ่วงโลก
181คง 2547 ต011oเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
182คง 2546 ต026oเครื่องอบปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตย์
183คง 2541 ป032oเครื่องอบพริกอย่างง่าย
184คง 2544 ป018oเครื่องอบหมาก
185คง 2541 ป037oเครื่องอบหวายป้องกันเชื้อรา
186คง 2546 ป011oเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าว
187คง 2535 ต014oเครื่องอัดลูกโป่งสวรรค์
188คง 2548 ป011oโค้งเว้าไล่แมลงวัน
189คง 2545 ต014oโคมไฟจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อไล่ยุงและแมลง
190คง 2538 ป034oโคมไฟดูหนังสือแบบประหยัด
191คง 2538 ต022oงูเขียวม่านพระอินทร์มีอิทธิพลต่อสังคมมด
192คง 2546 ป003oจรวดขวดน้ำ
193คง 2550 ป055oจักรยานช่วยเหลือคนพิการทางขาไฮเทค 2 in 1
194คง 2549 ป055oจักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน
195คง 2546 ป030oจักรยานตัดเหล็กจากวัสดุเหลือใช้
196คง 2539 ต043oจักรยานปั่นนุ่น
197คง 2546 ป029oจักรยานลอยน้ำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
198คง 2546 ป109oจักรยานสูบน้ำ
199คง 2549 ป026oจากวัสดุเหลือใช้สู่เครื่องแยกไข่กลไกแรง
200คง 2545 ป061oจานปรับรับแสงส่งแรงสุริยะ
201คง 2540 ต031oจานรับสัญญาณโทรทัศน์จากร่ม
202คง 2547 ต049oชับชับชับตัดให้ขาด
203คง 2550 ป058oชุดกำจัดไขมัน Triple Level
204คง 2542 ต046oชุดส่งสัญญาณน้ำเกลืออัตโนมัติ
205คง 2550 ป057oชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางโค้ง
206คง 2546 ต023oเชือกมหัศจรรย์ประหยัดน้ำ
207คง 2546 ป021oเชื้อรา Metarhizium sp. กำจัดแมลงสาบบ้าน
208คง 2546 ป044oซานติ้งไฟฟ้า
209คง 2538 ป042oซิลิกาจากแกลบ
210คง 2538 ป025oเซฟตี้คาร์
211คง 2547 ต019oดับกลิ่นคาวง่ายๆด้วยเปลือกผลไม้อบแห้ง
212คง 2538 ต036oต้นแบบโป๊ะนิรภัย
213คง 2547 ป027oตัวควบคุมการจ่ายน้ำตามใจ
214คง 2545 ป070oตู้ตากผ้าพลังความร้อนถึงฝนตกผ้าฉันก็แห้ง
215คง 2549 ป059oตู้ตากมหัศจรรย์ สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
216คง 2541 ต050oตู้เพลงถังขยะ
217คง 2541 ป034oตู้ฟักไข่แบบกองทราย
218คง 2540 ต038oตู้อบสองพลัง
219คง 2548 ป002oตู้อบแห้งแผงกระป๋อง
220คง 2535 ป017oตู้อบเอนกประสงค์
221คง 2541 ป039oเตาแก๊ส 2000
222คง 2545 ป037oเตาตามตะวัน
223คง 2541 ต041oเตาเผาขยะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก
224คง 2545 ต025oเตาเผาขยะลดมลพิษ
225คง 2541 ป008oเตาเผาขยะลดมลพิษในอากาศ
226คง 2545 ต027oเตาเศรษฐกิจ
227 oเตาอบอินฟราเรด
228คง 2547 ต009oโต๊ะเก้าอี้ชุดสนามแบบประหยัดจากแกลบ
229คง 2538 ป029oถังขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
230คง 2546 ป098oถังขยะอัจฉริยะ
231คง 2546 ต027oถังมหัศจรรย์
232คง 2542 ต009oถังแยกแก้วพลาสติก-น้ำแข็ง
233คง 2550 ต013oถังหมักปุ๋มน้ำชีวภาพ
234คง 2546 ต018oถาดวิเศษกันมด (The Magic Ant Protective Tray)
235คง 2539 ป034oถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้
236คง 2542 ป030oถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
237คง 2546 ป059oถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
238คง 2546 ต038oโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ
239คง 2546 ป042oโถปัสสาวะประหยัดน้ำ
240คง 2542 ป026oทรานซิสเตอร์ REUSE
241คง 2546 ต102oท่อกรองใต้ทรายในตู้ปลาแบบประหยัด
242คง 2539 ต040oทำปั๊มน้ำธรรมดาให้เป็นอัตโนมัติ
243คง 2545 ต038oที่ดักแมลงศัตรูลูกปลาวัยอ่อน
244คง 2538 ป024oเทคนิคการออกแบบเครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำเกลือ
245คง 2546 ป045oนาวารีไซเคิล
246คง 2538 ต028oน้ำใบบัวบกผง
247คง 2541 ป041oน้ำสะอาดใส ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
248คง 2550 ป059oน้ำใสไร้คราบไขมัน
249คง 2541 ต001oบล็อคซีเมนต์รีไซเคิล
250คง 2546 ต042oบอร์ดจากวัสดุท้องถิ่น
251คง 2550 ต038oบานเกร็ดเปิด – ปิด 2007
252คง 2547 ป004oแบตเตอรี่จากน้ำหมักชีวภาพ
253คง 2539 ต031oแบบจำลองการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง
254คง 2546 ต010oประโยชน์สารพัดจากเปลือกหอย
255คง 2545 ป038oประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยเพื่อสุขภาพเกษตรกร
256คง 2540 ป040oปั้นสวยด้วยขยะ
257 oปากเทียมสำหรับปลาอมไข่บางชนิด
258คง 2549 ป038oแปรงลูกกลิ้งทาสีประหยัดเวลา
259คง 2535 ป049oผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
260คง 2539 ป016oผลิตภัณฑ์กระดาษผสมวัชพืช
261คง 2546 ต065oแผ่นดับกลิ่นรองเท้า
262คง 2546 ป005oแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
263คง 2550 ป029oแผ่นประยุกต์จากหญ้าแฝกทดแทนบอร์ดชานอ้อย
264คง 2542 ต010oแผ่นใสไข่ขาว
265คง 2547 ป028oแผ่นใสหมึกอิงก์เจ็ต
266คง 2541 ต038oพลังลมหมุนกังหันปั่นน้ำ
267คง 2543 ต010oพัดลมไขลาน
268คง 2547 ต020oพัดลมไอน้ำประหยัดพลังงาน
269คง 2538 ป041oเพื่อนพยาบาล
270คง 2540 ป056oโฟมธรรมชาติ
271คง 2549 ต026oโฟมยางจากแกนข้าวโพด
272คง 2540 ต055oโฟมวัสดุสารพัดประโยชน์
273คง 2541 ต004oภาชนะจากพืช
274คง 2543 ต023oมหัศจรรย์กับสปริงเกอร์ (Sprinkler) ยุคใหม่
275คง 2544 ป030oแมงลักคาเพชรฆาตตัวใหม่
276คง 2549 ป011oไม้กวาดไฟฟ้า
277คง 2547 ป002oไม้เปเปอร์วูด
278คง 2546 ป012oรถเก็บลูกเทนนิส
279คง 2539 ป015oรถจักรยานพลังงานไฟฟ้า
280คง 2546 ป062oรถประหยัดเชื้อเพลิง
281คง 2541 ป031oรถประหยัดพลังงานลดมลภาวะ
282คง 2541 ต020oรถหยอดเมล็ดพืช
283คง 2541 ต012oรหัสกันขโมย
284คง 2546 ต057oระบบกันขโมยยุค IT
285คง 2547 ต033oระบบการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
286คง 2540 ป044oระบบกำจัดแมลงกลางคืนอัตโนมัติแบบ ARC Discharge
287คง 2546 ต067oระบบเปิด-ปิดน้ำด้วยแรงดันน้ำ
288คง 2542 ต061oรักษ์น้ำกวง
289คง 2543 ป010oรักษ์น้ำกวง
290คง 2541 ต013oราวตากผ้าไฟฟ้าอัตโนมัติ
291คง 2547 ป043oราวผ้าไฮเทค
292คง 2546 ป041oราวอัตโนมัติ
293คง 2547 ป019oรีโมทจราจร
294คง 2547 ต047oรูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบอุปกรณ์ฝึกทักษะตะกร้อ
295คง 2546 ต028oรูปปั้นจากผงชอล์ก
296คง 2547 ต034oเรือกลไฟ
297คง 2540 ป045oโลกสวยด้วยกระถาง ว.ก.
298คง 2546 ป026oวงล้อมหัศจรรย์
299คง 2543 ต017oวัสดุปั้นเทียม
300คง 2542 ป022oวัสดุลอยน้ำจากไส้มันสำปะหลัง
301คง 2538 ป031oศึกษากับดักและเหยื่อล่อเพื่อลดความชุกชุมของแมลงสาบในบ้าน
302คง 2547 ต017oสบู่จากน้ำมันพืชใช้แล้ว
303คง 2545 ต066oสมศรี 2002
304คง 2535 ป033oสมุนไพรและสารพื้นบ้านยืดอายุการใช้งานของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลแวนด้า - พันธุ์ผสมระหว่างโจเซฟฟินและลู
305คง 2545 ต044oสไลเดอร์ดักแมลง
306คง 2545 ต068oสว่านจิ๋ว
307คง 2538 ต001oสวิตช์รหัส
308คง 2538 ต001oสวิตช์รหัส
309คง 2547 ต045oสัญญาณกันขโมยด้วยกล้องวงจรปิด
310คง 2542 ป060oสัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์
311คง 2541 ป045oสายอากาศลูกกรงไก่
312คง 2545 ป013oสิ่งประดิษฐ์เครื่อง Micro Water
313คง 2545 ต032oสิ่งประดิษฐ์จากใบไม้
314คง 2545 ป011oสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนปลายเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
315คง 2544 ป017oสิสงลอยลม
316คง 2549 ป039oสุขภัณฑ์ เซฟ สะอาด
317คง 2538 ป004oสุขา(ชาย)ไฮเทค
318คง 2540 ต049oเสลดพังพอนรักษาแผลปลาดุก
319คง 2546 ป013oหน้ากากกรองฝุ่นจากส่วนของพืชบางชนิด
320คง 2537 ป004oหน้าต่างนิรภัย
321คง 2541 ป044oหม้อน้ำรังผึ้งสุริยะ
322คง 2550 ต012oหม้อนึ่งไอน้ำตาลโตนดแบบประหยัด
323คง 2547 ต031oหม้อลวกช้อนประหยัดพลังงาน
324 oหลอดไฟแจ้งเหตุ
325คง 2546 ป061oหลาประยุกต์
326คง 2540 ต046oหัวแร้งคาร์บอน
327คง 2546 ต016oหุ่นยนต์ขนของ
328คง 2540 ต035oเหนียวหนึบรีไซเคิล
329คง 2545 ต001oอนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยปะการังเทียม
330คง 2546 ต020oอะเมซิ่งปักโยกบีบ
331คง 2542 ต056oอัดแล้วเต่งตึงทึ่งพลังเติมลม
332คง 2549 ป008oอาหารปลาจากหอยเชอรี่
333คง 2547 ต032oอิฐบล็อกมวลเบาจากวัสดุธรรมชาติ
334คง 2538 ต032oอินดิเคเตอร์จากราก ลำต้น ใบ ดอกของพืชในท้องถิ่นและการประยุกต์ไปสู่ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์
335คง 2548 ต002oอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมเทควันโด
336คง 2538 ต025oอุปกรณ์ถ่ายของเหลวโดยใช้ความดันอากาศ
337คง 2547 ป010oอุปกรณ์ทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์
338คง 2546 ต024oอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิของเตาแก็ส
339 oอุปกรณ์ศึกษาผลของแสงอุลตราไวโอเลตที่มีต่อแผ่นพลาสติก
340คง 2541 ป011oอุปกรณ์หาขนาดภาพและตำแหน่งภาพจากเลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกนูน และกระจกเว้า
341คง 2549 ป021oแอลกอฮอล์จากเมล็ดเต่ารั้ง
342คง 2546 ป009oโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ
343คง 2548 ป003oโอเอซิสประยุกต์
344คง 2548 ต003oโอเอซีสและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติแบบประหยัดจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการจัดดอกไม้สด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search