เลขนัยสำคัญ(SIGNIFICANT)

เลขนัยสำคัญ(SIGNIFICANT)
เลขนัยสำคัญ คือ เลขที่มีความสำคัญหรือความหมายต่อการวัดหรือการทดลอง เพราะว่าการทกลองในวิทยาศาสตร์ย่อมมีการวัดและต้องอ่านค่าจากเครื่องมือวัดออกมาเป็นตัวเลขที่บอกความหมาย ดังนั้นเลขนัยสำคัญจะเป็นตัวชี้บอกข้อมูลทที่วัดได้ ได้ละเอียดขนาดไหน
หลักการนับเลขนัยสำคัญ
1.ตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่0เป็นเลขนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น
3.2 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
16 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
2.46 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
162 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
2.ตัวเลข0ที่อยู่ระหว่างเลขนัยสำคัญถือเป็นเลขนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น
506 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
2.05 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
3.เลข0เมื่ออยู่สุดปลายทางด้านขวาโดยอยู่หลังจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น
2.0 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
3.00 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
4.เลข0ที่อยู่ทางขวาของเลขจำนวนเต็มใดๆอาจบอกเป็นเลขนัยสำคัญไม่ชัดเจนถ้าต้องการย้ำให้เกิดความชัดเจนควรเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลัง
ตัวอย่างเช่น
3600 = 3.600x10กำลัง3 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว
3600 = 3.60x10กำลัง3 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
3600 = 3.6x10กำลัง3 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
5.เลข0เมื่ออยู่ปลายซ้ายสุดหน้าตัวเลขอื่นๆถือว่าไม่ใช่เลขนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น
0.0002 หรือ 2x10กำลัง-4 มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว
0.00238x10กำลัง-3 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
56 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
การบวกและการลบเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จากการบวกลบเลขนัยสำคัญจะต้องมีจำนวนตัวเลขหลังจากจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดของกลุ่มตัวเลขที่นำมาบวก หรือลบกัน ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่1
4.20+1.632+0.015 = 5.838
จากตัวเลขนัยสำคัญ5.838ควรตอบเป็น5.84
ตัวอย่างที่2
1.2+62.543+10.12 = 73.863
จากตัวเลขนัยสำคัญ73.863ควรตอบเป็น73.9
ตัวอย่างที่3
5.6732+3.12-4.6-3.802 = 0.3912
จากตัวเลข0.3910ควรตอบเป็น0.4

อธิบายกันมาแล้วที่นี่ก็ต้องลองเชิงความรู้จากที่เรียนไปข้างบนนะครับต่อไปคือโจทย์คำถาม

1. 454กรัม มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
2. 2.1นิวตัน มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
3. 2.205นิวตัน มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
4. 0.3937เมตร มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
5. 1.6725x10กำลัง-18 มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
6. 0.0353เมตร มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
7. 14.9มิลลิเมตร มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว
8. 246500เขียนเป็นเลขนัยสำคัญ3ตัวได้คือ
ก. 2..46500x10กำลัง5
ข. 2.4650x10กำลัง5
ค. 2.465x10กำลัง5
ง. 2.47x10กำลัง5
9ข้อใดต่อไปนี้มีเลขนัยสำคัญ3ตัว
ก. 0.070
ข. 2.0x10กำลัง2
ค. 0.009
ง. 4.50x10กำลัง-2
10.ผลลบของ596.35กับ32.1มีค่าเท่าไร
ก. 564.25
ข. 564.2
ค. 564.3
ง. 564


***ขอจบหลักสูตรเลขนัยสำคัญแต่เพียงเท่านี้ครับ

อ้างอิงจากเอกสารประกอบการเรียนของผมตอนม.4

ปล.สำหรับผู้ที่อ่านแล้วคิดว่าพอเข้าใจก็ทำโจทย์มาด้วยนะครับแล้วผมจะมาเฉลยให้

ที่มา http://www.gnv3.net/bbs/viewthread.php?tid=93207

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search