แบบทดสอบ คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า

1. คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทุกชนิดขณะเคลื่อนที่ในสุญญากาศจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันเสมอคือ
ก. ความยาวคลื่น
ข.แอมปลิจูด
ค.ความถี่
ง. ความเร็ว

2. การแผ่รังสีเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้ ข้อใดมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
ก. รังสีแกมมา
ข.แสงที่ตามองเห็น
ค.ไมโครเวฟ
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต

3. การตรวจหาตำแหน่งของวัตถุด้วยเรดาห์อาศัยการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใด
ก. รังสีแกมมา
ข.อินฟราเรด
ค.คลื่นสั้น
ง. ไมโครเวฟ

4. ในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อความใดผิด
ก. การสะท้อนของคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มอาศัยคลื่นฟ้าเป็นส่วนน้อย
ข.รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากกว่ารังสีเอกซ์
ค.เรดาห์อาศัยหลักการทำงานของการสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟ
ง. ขณะประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแผ่คลื่นออกมา

5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีได้เฉพาะคลื่นดินคือ
ก. คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม
ข.คลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม
ค.คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม
ง. คลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม

6. แหล่งกำเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายอย่างข้อใดที่ไม่ใช้
ก. วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
ข.อะตอมปลดปล่อยพลังงาน
ค.อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงาน
ง. อิเล็กตรอนในกระแสไฟฟ้าตรงปลดปล่อยพลังงาน

7. สนามแม่เหล็กที่มาพร้อมกับการเคลื่อนที่ของแสงนั้นจะมีทิศทาง
ก. ขนาดกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของแสง
ข.ขนาดกับสนามไฟฟ้า แต่เฟสต่างกัน 90 องศา
ค.ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า และทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง
ง. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า แต่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

8. เมื่อให้ลำแสงขนานผ่านสลิตคู่หนึ่ง แสงสีใดต่อไปนี้จะทำให้แถบสว่างมากที่สุด
ก. แสงสีน้ำเงิน
ข.แสงสีแดง
ค.แสงสีเขียว
ง. แสงสีเหลือง

9. ถ้าแสงขาวพุ่งผ่านเกรตติ้ง พบว่าแสงที่เลี้ยวเบนไปตกกระทบฉากนั้นให้แถบสเปกตรัมถึง 3 ชุด ถามว่าแถบสว่างตรงกลางจะเป็นสีอะไร
ก. เหลือง
ข.ขาว
ค.ม่วง
ง. แดง

10. น้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ เราจะมองเห็นสีต่างๆเนื่องจากเกิด
ก. การสะท้อนและการหักเห
ข.การสะท้อนและการเลี้ยวเบน
ค.การสะท้อนและการแทรกสอด
ง. การสะท้อนและโพลาไรเซชัน
 
 
 
 
 
 
เฉลย
1.    ตอบ ง
2.    ตอบ ก
3.    ตอบ ข
4.    ตอบ ข
5.    ตอบ ก
6.    ตอบ ง
7.    ตอบ ค
8.    ตอบ ก
9.    ตอบ ข
10. ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search