ประชาสัมพันธ์ KPCH 12

ประชาสัมพันธ์ KPCH 12 1.หลังวันที่ 1 มิถุนายน ใครไม่ส่งสมุดและแบบฝึกหัด จะติด ร และใครพร้อมแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งได้ (ทำทุกข้อ) 2. สรุปฟิสิกส์และตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลายทั้งหมดจะนำมาใช้ประกอบการสอนใน ม.6 เทอมหนึ่ง ให้นักเรียนทุกคนไปถ่ายเอกสารเอาเอง .... ไปปริ้นเข้าเล่มกันเองทุกคน(บังคับ)สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ www.4shared.com/rar/-Vjdz2kr หรือ www.4shared.com/office/NS4o2XDi ... ฝากบอกคนอื่นๆด้วยนะ ....

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search