รู้ .. ว่าไม่ใช้ฟิสิกส์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ... แต่ก็สมควรจะรู้บ่าง GPA มันมีผลด้วย .... คอยดูนะ .... จะกดเกรดพวกขี้เกียจ หน้าตาไม่ดี ไม่มีสมอง ไหนๆก็ไม่เอาถ่านแล้ว ก็อย่าเอาเลย อนาคตอันสวยงาม กล้าดียังไงมาหลับในคาบเรียน หลับเป็นอีเวนท์ ไม่ว่าเลย นี้แม่งหลับตลอดกาลนานเทอญ .... โมโห


ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search