เสียงกับการได้ยิน

เสียง เป็นพลังงาน เกิดจาการสั่นสะเทือนของวัตถุ เสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดของเสียงทุกทิศทาง ผ่านตัวกลาง 3 ชนิด คือของแข็ง, ของเหลว,และก๊าซ ไปยังอวัยวะรับเสียงคือ หู

ส่วนประกอบของหูแบ่งได้ 3 ชั้น ได้แก่

1. หูชั้นนอก (ใบหู,รูหู,และเยื่อแก้วหู)

2. หูชั้นกลาง (กระดูค้อน, กระดูกทั่ง, กระดูกโกลน)

3. หูชั้นใน ( คอเคลีย มีลักษณะเป็นท่อเหมือนเปลือกหอยโข่ง)

ลักษณะของเสียง

ก. ความดัง แบ่งเป็นเสียงดัง และเสียงเบา มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล เสียงที่คนเราได้ยิน ตั้งแต่ 0 -120 เดซิเบล ระดับความดัง 80 เดซิเบลขึ้นไปถือว่าเป็นเสียงดัง ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดของเสียงกับอวัยวะรับเสียงและระดับความดังที่คนทนฟังไม่ได้ ไม่เกิน 120 เดซิเบล

ข. ระดับเสียง แบ่งเป็นเสียงสูง และเสียงต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search