เฉลยข้อสอบ Gat 2554

บทความที่ 1
99H
01F
07A
07A
...99H
99H
02A
99H
02A
99H
02A 05D 06D 08D
07A

บทความที่ 2
99H
99H
99H
16D 17D 18A
99H
99H
99H
12D 13D 19F
14A <<<ข้อนี้ไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะถูก 11D 15D 19A

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search