คลื่นในเส้นเชือก


คลื่นในเส้นเชือก

คลื่นในเส้นเชือก  เป็นคลื่นกลโดยอาศัยเชือกเป็นตัวกลาง เกิดขึ้นเมื่อมีการสะบัดหรือทำให้ปลายเชือกเกิดการสั่น พลังงานจะถ่ายทอดไปในเส้นเชือกในรูปของคลื่นตามขวาง  โดยที่ตัวกลางจะสั่นขึ้นลงแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

ภาพแสดงการทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือก

ลักษณะของคลื่นในเส้นเชือก

1. ความถี่ของคลื่นจะเท่ากับความถี่ของการสั่นที่ปลายเชือก
2. แอมปลิจูดของคลื่นจะแสดงถึงพลังงานของคลื่น โดยแอมปลิจูดสูง พลังงานจะมาก
3. อัตราเร็วคลื่นในเชือก ขึ้นอยู่กับแรงตึงในเส้นเชือก  หาได้จาก

ข้อสังเกต 

จากสมการ  จะเห็นว่า อัตราเร็วคลื่นในเชือกจะแปรผันตรงกับรากที่สองของแรงตึงในเส้นเชือก

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search